Záruka kvality

Certifikát GMP

GMPHemorend je produktem farmaceutické společnosti Traphaco, která má dlouholeté zkušenosti s výrobou přírodních léčiv a je lídrem v této oblasti. Společnost disponuje certifikátem kvality GMP (Good Manufacturing Practice – správná výrobní praxe), který zaručuje nejvyšší stupeň kvality zpracování a výroby přípravků ve farmacii. Certifikát GMP uděluje Světová zdravotnická organizace pouze těm výrobcům, kteří dodržují tzv. podmínky správné výrobní praxe. Doklad potvrzuje, že daný výrobce splňuje přísná kritéria uplatňovaná při výrobě a kontrole léčiv – od vstupních surovin až po hotové výrobky. Poskytuje vám jistotu, že produkt je zdraví nezávadný a tudíž bezpečný.

Certifikát GACP

GACPPři rostlinných produktech kvalita začíná v půdě. Všechny rostliny, ať už pěstované na farmě nebo ve volné přírodě musí splňovat určité normy kvality. V rámci celkového kontextu zajištění a kontroly rostlinných léků, u kterých se aplikovaly pokyny Světové zdravotnické organizace týkající se správných zemědělských a sběrných postupů GACP (Good Agricultural and Collection Practice). Cílem těchto pokynů je zajistit, aby rostlinné suroviny byly certifikovány a neobsahovaly nečistoty, které mohou být pro veřejné zdraví rizikové, aby byly plně v souladu se všemi znaky kvality, pro které jsou zastoupeny a aby byly vypěstovány a sklizeny způsobem, který je z hlediska životního prostředí udržitelný. GACP má velký význam pro rostlinné suroviny ve všech bylinných produktech, včetně potravin, potravinových doplňků, léků a kosmetiky.

Přírodní složení

Všechny účinné složky přípravku jsou bylinné. Byliny a jejich účinnost jsou prověřeny mnoha generacemi a mnohaletým užíváním v tradičních medicínách i řadou studií. Pro výrobu produktu jsou používány jen ty nejkvalitnější certifikované suroviny.

Bez vedlejších nežádoucích účinků

  • Dosud nebyly u uživatelů zjištěny žádné vedlejší nežádoucí účinky. Účinné složky přípravku nejsou návykové.
  • Hemorend splňuje veškeré podmínky pro prodej v České republice. Je zaregistrován na Úřadu veřejného zdravotnictví SR a je uveden v databázi schválených doplňků stravy.
  • Souhlas Úřadu veřejného zdravotnictví SR OHVBPKV / 3042/2014 / Kr.